Op dit moment zijn we bezig om bij de ingangswegen naar Dorshout WhatsApp preventieborden te hangen.  Naast het gebruik van de WhatsApp-groep op de telefoon is het nu ook zichtbaar dat we alert zijn in onze buurt. Naar ons idee is dit een goede aanvulling op de Whatsapp-groep en tevens een signaal naar de buitenwereld.