Tijdens de jaarvergadering van buurtvereniging Dorshout is de voorzittershamer officieel overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Na 10 jaar deze taak te hebben gedaan, heeft Jack besloten de taak neer te leggen. Sandra Verbruggen heeft deze rol op haar genomen. Tijdens de vergadering werd er een dankwoord uitgesproken en de hamer overgedragen.
Tevens is het bestuur een nieuw lid rijker. Steven Vissers is bij het bestuur gekomen. Mooi! Welkom Steven!